SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Informacje dla lekarzy

Porozumienie dotyczące odbycia stażu przez lekarzy w naszym Szpitalu..doc | 36 KB

Informujemy, iż dokumenty dotyczące odbywania stażu kierunkowego mają wpłynąć do SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku co najmniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia stażu. Lekarz rozpoczynający staż kierunkowy, oddelegowany do SPZOZ WSS nr 3 z innego szpitala, w dniu rozpoczęcia stażu jest zobowiązany stawić się w Dziale Organizacyjnym (pok. nr 81) celem dopełnienia formalności związanych z obowiązkowymi szkoleniami oraz odebraniem porozumienia w sprawie odbycia stażu.”

Wzór porozumienia ramowego do SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.docx | 24,9 KB

Informujemy, że szpitale które chcą podpisać porozumienie ramowe z naszą placówką zobowiązane są do przysłania poniższego egzemplarza porozumienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Pragniemy nadmienić, iż ww. Porozumienie zawiera dwa dodatkowe pkt tj: § 5 ppkt.3, oraz § 6 pkt 3