SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Dyrekcja szpitala

Dyrekcja szpitala

Dyrektor

dr Jarosław Madowicz

Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych

mgr Izabela Paprotna

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr Janusz Kowalski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Adam Czaplicki

Główny Księgowy

mgr Paulina Nosiadek

Naczelna Pielęgniarka

mgr Ewelina Górecka