SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.


 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 10 220 833,93 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 8 686 008,84 PLN.

Dofinansowanie budżetu Państwa: 1 021 883,39 PLN.

 

Okres realizacji: do 31.03.2021 r.

 

Cel projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na diagnostykę, zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.


Planowane efekty:

  • ochrona ludzkiego życia i zdrowia,

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa,

  • łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19,

  • zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala,

  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy.


 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/