SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Przetarg pisemny nieograniczony na najem wolnych powierzchni (pomieszczeń) w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

10.06.2021


Powrót