SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2023 i 2024

01.08.2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

informuje o wszczęciu działań mających na celu zawarcie umowy na Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2023 i 2024 (w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Termin składania ofert upływa 09.08.2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dostępne na stronie internetowej Szpitala w zakładce:
"zamówienia publiczne do 130 000 pln"

Powrót