SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Ministerstwo Sprawiedliwości - Bezpłatna pomoc

29.09.2014

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc
psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i
materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim
organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie
bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i
potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami
dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce:
Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej
dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Powrót