SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy płynów i wyrobów medycznych do wykonywania ciągłych technik...

Nazwa postępowania: Dostawy płynów i wyrobów medycznych do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych wraz z użyczeniem urządzenia LAS-118-PN/41-2019
Numer postępowania: LAS-118-PN/41-2019
Termin składania ofert: 17.04.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-03
SIWZ 2019-04-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-10
MODYFIKACJA 1 2019-04-10
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2019-04-11
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-17
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-17
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-05-09

Dostawy produktów farmaceutycznych LAS-90-PN/36-2019

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych LAS-90-PN/36-2019
Numer postępowania: LAS-90-PN/36-2019
Termin składania ofert: 12.04.2019, godz. 11:00
Ogłoszenie 2019-04-03
SIWZ 2019-04-03
WYJAŚNIENIE 1 2019-04-09
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-16
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-05-02

Dostawy materiałów zużywalnych i testów do sterylizacji (zamówienie...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów zużywalnych i testów do sterylizacji (zamówienie LAS-12-PN/6-2019)
Numer postępowania: LAS-12-PN/6-2019
Termin składania ofert: 28.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-03-20
SIWZ 2019-03-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2019-03-26
Załączniki edytowalne do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2019-03-26
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-29
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-03-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2019-04-09

Dostawy atezolizumabu (zamówienie LAS-85-PN/34-2019)

Nazwa postępowania: Dostawy atezolizumabu (zamówienie LAS-85-PN/34-2019)
Numer postępowania: LAS-85-PN/34-2019
Termin składania ofert: 28.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-03-20
SIWZ 2019-03-20
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-28
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-03-28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-03-29

Zakup części zamiennych oraz narzędzi do zabiegów endoskopowych nr...

Nazwa postępowania: Zakup części zamiennych oraz narzędzi do zabiegów endoskopowych nr TAM-70-PN/19-2019.
Numer postępowania: TAM-70-PN/19-2019
Termin składania ofert: 28.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-03-14
SIWZ 2019-03-14
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-03-22
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2019-03-25
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-04-03
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 106 107