SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup stacji przeglądowych nr DIS-5-PN/49-2019.

Nazwa postępowania: Zakup stacji przeglądowych nr DIS-5-PN/49-2019.
Numer postępowania: DIS-5-PN/49-2019
Termin składania ofert: 21.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-18
SIWZ 2019-04-18
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-04-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-26
MODYFIKACJA 2 2019-04-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-05-10
MODYFIKACJA 3 2019-05-10
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 4 2019-05-15
Informacja z otwarcia ofert 2019-05-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-05-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-05-24

Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów (zamówienie nr LAS-108-PN/39-2019)
Numer postępowania: LAS-108-PN/39-2019
Termin składania ofert: 26.04.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-15
SIWZ 2019-04-15
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-30
Wynik 2019-05-07

Dostawy immunoglobiny nr LAS-119-PN/45-2019

Nazwa postępowania: Dostawy immunoglobiny nr LAS-119-PN/45-2019
Numer postępowania: LAS-119-PN/45-2019
Termin składania ofert: 19.04.2019, godz. 11:00
Ogłoszenie 2019-04-10
SIWZ 2019-04-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-04-24

Zakup narzędzi urologicznych TAM-209-PN/42-2019

Nazwa postępowania: Zakup narzędzi urologicznych TAM-209-PN/42-2019
Numer postępowania: TAM-209-PN/42-2019
Termin składania ofert: 18.04.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-09
SIWZ 2019-04-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-18
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-05-06

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału Anestezjologii i...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr LAS-100-PN/43-2019.
Numer postępowania: LAS-100-PN/43-2019
Termin składania ofert: 19.04.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-09
SIWZ 2019-04-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2019-05-09
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 106 107