SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy płynów i wyrobów medycznych do wykonywania ciągłych technik...

Nazwa postępowania: Dostawy płynów i wyrobów medycznych do wykonywania ciągłych technik nerkozastepoczych wraz z użyczeniem urządzenia (zamówienie:LAS-55-PN/24-2019)
Numer postępowania: LAS-55-PN/24-2019
Termin składania ofert: 08.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-02-28
SIWZ 2019-02-28
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-03-11
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-03-20

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych (zamówienie: LAS-64-PN/29-2019)
Numer postępowania: LAS-64-PN/29-2019
Termin składania ofert: 08.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-02-28
SIWZ 2019-02-28
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2019-03-05
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-03-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2019-04-19

Zakup głowic USG (typ S5-2 oraz L12-3) do aparatu UKG typ HD15...

Nazwa postępowania: Zakup głowic USG (typ S5-2 oraz L12-3) do aparatu UKG typ HD15 produkcji Philips (zamówienie TAM-99-PN/25-2019)
Numer postępowania: TAM-99-PN/25-2019
Termin składania ofert: 01.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-02-21
SIWZ 2019-02-21
WYJAŚNIENIE 1 2019-02-26
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-03-01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-03-22

Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego...

Nazwa postępowania: Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu (zamówienie TT-69-PN/23-2019)
Numer postępowania: TT-69-PN/23-2019
Termin składania ofert: 01.03.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-02-19
SIWZ 2019-02-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-03-01
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-03-15

Dostawy wyrobów medycznych – wkład do pompy artroskopowej prod....

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych – wkład do pompy artroskopowej prod. Smith and Nephew Numer postępowania: LAS-19-PN/12-2019
Numer postępowania: LAS-19-PN/12-2019
Termin składania ofert: 01.02.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-01-24
SIWZ 2019-01-24
WYJAŚNIENIE 1 2019-01-29
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-02-01
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-02-08
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 103 104