SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup 1 szt. pojazdu do transportu sanitarnego z wyposażeniem przez...

Nazwa postępowania: Zakup 1 szt. pojazdu do transportu sanitarnego z wyposażeniem przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku , nr DO-53-PN/57-2019
Numer postępowania: DO-53-PN/57-2019
Termin składania ofert: 28.06.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-06-17
SIWZ 2019-06-17
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-06-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-07-01

Zakup stacji przeglądowych DIS-6-PN/64-2019

Nazwa postępowania: Zakup stacji przeglądowych DIS-6-PN/64-2019
Numer postępowania: DIS-6-PN/64-2019
Termin składania ofert: 13.06.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-06-05
SIWZ 2019-06-05
Informacja z otwarcia ofert 2019-06-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-06-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-06-14

Dostawy wyrobów medycznych do pobierania krwi (zamówienie nr:...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do pobierania krwi (zamówienie nr: LAS-140-PN/50-2019)
Numer postępowania: LAS-140-PN/50-2019
Termin składania ofert: 13.06.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-06-04
SIWZ 2019-06-04
WYJAŚNIENIE 1 2019-06-11
Informacja z otwarcia ofert 2019-06-14
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-06-14
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-06-27

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 575 sztuk opraw...

Nazwa postępowania: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 575 sztuk opraw ewakuacyjnych w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku
Numer postępowania: TT-284-PN/61-2019
Termin składania ofert: 07.06.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-23
SIWZ 2019-05-23
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2019-06-03
Informacja z otwarcia ofert 2019-06-11
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-06-11
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-06-25

Dostawy crizotinibu, nr LAS-171-PN/60-2019

Nazwa postępowania: Dostawy crizotinibu, nr LAS-171-PN/60-2019
Numer postępowania: LAS-171-PN/60-2019
Termin składania ofert: 31.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-23
SIWZ 2019-05-23
Informacja z otwarcia ofert 2019-06-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-06-03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-06-07
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 106 107