SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018

Nazwa postępowania: Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018.
Numer postępowania: LAS-140-PN/45-2018
Termin składania ofert: 18.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-30
Sprostowanie ogłoszenia 2018-05-30
Sprostowanie opublikowane w OJS 2018-06-01
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-19
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-19

Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym cytostatyków Numer referencyjny: LAS-130-PN/44-2018
Numer postępowania: LAS-130-PN/44-2018
Termin składania ofert: 22.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2018-06-05
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-22

Dostawy erytropoetyn Numer referencyjny: LAS-128-PN/43-2018

Nazwa postępowania: Dostawy erytropoetyn Numer referencyjny: LAS-128-PN/43-2018
Numer postępowania: LAS-128-PN/43-2018
Termin składania ofert: 30.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
Informacja z otwarcia ofert 2018-06-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-06-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 2018-06-20

Dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegów chirurgicznych...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych oraz zestawów do zabiegów chirurgicznych (zamówienie: LAS-126-PN/42-2018)
Numer postępowania: LAS-126-PN/42-2018
Termin składania ofert: 30.04.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-17
SIWZ 2018-04-17
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-04-23
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 2018-04-24
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2018-05-22

Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego (zamówienie: LAS-30-PN/13-2018)
Numer postępowania: LAS-30-PN/13-2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-17
SIWZ 2018-04-17
WYJAŚNIENIE 1 2018-05-22
Informacja z otwarcia ofert 2018-05-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-05-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2018-07-09
1 2 3 5 7 8 9 ... 82 83