SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w...

Nazwa postępowania: Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr3 w Rybniku: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Nr3
Numer postępowania: TT-255-PN/51-2019
Termin składania ofert: 16.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-26
SIWZ 2019-04-26
Załączniki 2019-04-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-05-10
WYJAŚNIENIE 1 2019-05-10
Informacja z otwarcia ofert 2019-05-17
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-05-17
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-05-28

Zakup stacji przeglądowych nr DIS-5-PN/49-2019.

Nazwa postępowania: Zakup stacji przeglądowych nr DIS-5-PN/49-2019.
Numer postępowania: DIS-5-PN/49-2019
Termin składania ofert: 21.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-18
SIWZ 2019-04-18
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-04-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-26
MODYFIKACJA 2 2019-04-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-05-10
MODYFIKACJA 3 2019-05-10
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 4 2019-05-15
Informacja z otwarcia ofert 2019-05-22
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-05-22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-05-24

Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów (zamówienie nr LAS-108-PN/39-2019)
Numer postępowania: LAS-108-PN/39-2019
Termin składania ofert: 26.04.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-15
SIWZ 2019-04-15
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-04-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-30
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-30
Wynik 2019-05-07

Dostawy immunoglobiny nr LAS-119-PN/45-2019

Nazwa postępowania: Dostawy immunoglobiny nr LAS-119-PN/45-2019
Numer postępowania: LAS-119-PN/45-2019
Termin składania ofert: 19.04.2019, godz. 11:00
Ogłoszenie 2019-04-10
SIWZ 2019-04-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2019-04-24

Zakup narzędzi urologicznych TAM-209-PN/42-2019

Nazwa postępowania: Zakup narzędzi urologicznych TAM-209-PN/42-2019
Numer postępowania: TAM-209-PN/42-2019
Termin składania ofert: 18.04.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-04-09
SIWZ 2019-04-09
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-18
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-04-18
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-05-06
1 2 3 5 7 8 9 ... 103 104