SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

rejestr świadczeń

REJESTR ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ


PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z76 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 76
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
Z84 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 84
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
Z83 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 83
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
Z81 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 81
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
Z13 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 13
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
Z39 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 39
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 58
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI
W19 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 9-TEGO TYPU
Z39 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 39
W16 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 6-TEGO TYPU
Z56 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 56
Z32 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 32
Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 111
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE SZPIKU LUB WĄTROBY LUB SERCA I/LUB PŁUCA LUB TRZUSTKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 53
Z23 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 23
Z78 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 78
Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 1
Z104 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 104
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
Z76 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 76
Z13 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 13
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 57
Z81 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 81
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
Z87 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 87
KWALIFIKACJA POTENCJALNEGO BIORCY DO ZABIEGU PRZESZCZEPIENIA Z OKREŚLENIEM PILNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU
W20 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 10-GO TYPU
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
Z112 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 112
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE NERKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 48
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 58
Z79 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 79
Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 110
Z106 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 106
Z83 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 83
Z44 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 44
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-EGO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
Z84 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 84
Z89 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 89
Z82 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 82
Z108 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 108
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
W16 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 6-TEGO TYPU
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
Z22 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 22
Z78 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 78
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W19 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 9-TEGO TYPU
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
KWALIFIKACJA POTENCJALNEGO BIORCY DO ZABIEGU PRZESZCZEPIENIA Z OKREŚLENIEM PILNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE SZPIKU LUB WĄTROBY LUB SERCA I/LUB PŁUCA LUB TRZUSTKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 48
Z84 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 84
Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 57
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
Z83 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 83
Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 111
Z82 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 82
Z89 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 89
Z87 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 87
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-EGO TYPU
Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 1
Z39 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 39
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
Z44 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 44
Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 53
Z32 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 32
Z108 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 108
Z79 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 79
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 58
Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 110
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
W20 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 10-GO TYPU
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
Z56 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 56
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
Z23 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 23
Z76 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 76
Z81 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 81
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE NERKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z112 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 112
Z13 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 13
Z104 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 104
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
Z106 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 106

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
Z10 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 10
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
Z106 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 106
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 111
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 57
Z23 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 23
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-EGO TYPU
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
W19 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 9-TEGO TYPU
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27

PORADNIA HEMATOLOGICZNA
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE SZPIKU LUB WĄTROBY LUB SERCA I/LUB PŁUCA LUB TRZUSTKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
KWALIFIKACJA POTENCJALNEGO BIORCY DO ZABIEGU PRZESZCZEPIENIA Z OKREŚLENIEM PILNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103

PORADNIA HEPATOLOGICZNA
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE SZPIKU LUB WĄTROBY LUB SERCA I/LUB PŁUCA LUB TRZUSTKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
KWALIFIKACJA POTENCJALNEGO BIORCY DO ZABIEGU PRZESZCZEPIENIA Z OKREŚLENIEM PILNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
MONITOROWANIE CHORYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZESZCZEPU NERKI/TRZUSTKI/WĄTROBY
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY

PORADNIA OKULISTYCZNA
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 48
Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 57
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
Z44 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 44
Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 111
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
BAD. WZROKU W KIER. RETINOPATII U WCZEŚNIAKÓW UR. PRZEZ 32 TYG. CIĄŻY LUB Z MASĄ URODZENIOWĄ PONIŻEJ 1500 G LUB NIEMOWLĄT UR. PRZED 36 TYG. CIĄŻY, Z WEWNĄTRZMACICZNYM ZAHAMOWANIEM WZROSTU PŁODU LECZONYCH Z ZAST. INTENSYWNEJ TLENOTERAPII I FOTOTERAPII
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W32 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 11-EGO TYPU
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 110
Z10 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 10
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WCZESNEGO ROZPOZNANIA JASKRY WYKONYWANE DODATKOWO W TRAKCIE PORADY REALIZOWANEJ Z INNYCH PRZYCZYN
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WCZESNEGO ROZPOZNANIA JASKRY STANOWIĄCE JEDYNY CEL PORADY
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-EGO TYPU
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
Z80 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 80
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27

PORADNIA ONKOLOGICZNA
LAPATYNIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
SUNITINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (DACTINOMYCINUM) - 100 MG
OCTREOTIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
MERCAPTOPURINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
APREPITANTUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
LANREOTIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
MELPHALANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
IFOSFAMIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CAPECITABINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CLADRIBINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
RITUXIMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CLOFARABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
LIPEGFILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
EPOETINUM BETA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CALCII FOLINAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
FILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
EPOETINUM ALFA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
ONDANSETRONUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
INTERFERONUM ALFA-2A - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
TIOGUANINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CYCLOPHOSPHAMIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ETOPOSIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PEMETREKSEDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
RITUXIMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (CARMUSTINUM) - 100 MG
WEMURAFENIB - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
HOSPITALIZACJA ZWIĄZANEJ Z WYKONANIEM PROGRAMU
AXITINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
HOSPITALIZACJA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
EVEROLIMUSUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (DAUNORUBICINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (VINDESINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (TROFOSFAMIDUM) - 100 MG
THIOTEPA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
TRETINOINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
BUSULFANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CYTARABINUM DEPOCYTE - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DARBEPOETINUM ALFA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 0.001 MG
ONDANSETRONUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PACLITAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PEGFILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
BLEOMYCINI SULFAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
CARBOPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ASPARAGINASUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
TRETINOINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
BUSULFANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
APREPITANTUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
TAMOXIFENUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
VINORELBINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
AZACITIDINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
Z112 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 112
Z24 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 24
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
Z78 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 78
Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 57
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (PROCARBAZINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (TROFOSFAMIDUM) - 100 MG
VINORELBINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
MELPHALANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
BLEOMYCINI SULFAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
IFOSFAMIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CLADRIBINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
INTERFERONUM ALFA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
OXALIPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
Z82 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 82
KWALIFIKACJA POTENCJALNEGO BIORCY DO ZABIEGU PRZESZCZEPIENIA Z OKREŚLENIEM PILNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (VINDESINUM) - 100 MG
CHEMIOTERAPIA NIESTANDARDOWA
PAZOPANIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 3. STOPNIA
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (TENIPOSIDUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (MELPHALANUM) - 100 MG
PORADA AMBULATORYJNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (MITOXANTRONUM) - 100 MG
DOCETAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (GEFITYNIB, ERLOTYNIB)
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (PEMETREKSED, DOCETAKSEL)
TRASTUZUMABUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO SKÓRY
FLUDARABINI PHOSPHAS - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
ONDANSETRONUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
BICALUTAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CHLORAMBUCILUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
POSACONAZOLE - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
FLUDARABINI PHOSPHAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
TIOGUANINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
METHOTREXATUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
PEMETREKSEDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CYCLOPHOSPHAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
ONDANSETRONUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
FLUOROURACILUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
MITOMYCINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
INTERFERONUM ALFA-2B - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
ARSENICUM TRIOXIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
METHOTREXATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (MELPHALANUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (PROCARBAZINUM) - 100 MG
OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII - KWARTALNA
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 4. STOPNIA
MESNUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ANAGRELIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
INTERFERONUM ALFA-2B - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
EPOETINUM ALFA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
DOXORUBICINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ISOTRETINOINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CYCLOPHOSPHAMIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
INTERFERONUM ALFA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
CALCII FOLINAS - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
HYDROXYCARBAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU
OCTREOTIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
MERCAPTOPURINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CYTARABINUM DEPOCYTE - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM NONPEGYLATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DOXORUBICINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CICLOSPORINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
TEMOZOLOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CAPECITABINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
VINCRISTINI SULFAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CISPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
TEMOZOLOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 1. STOPNIA
OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 2. STOPNIA
IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
FLUOROURACILUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
MITOMYCINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DOCETAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
FILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
MITOTANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
IMATINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
DACARBAZINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
METHOTREXATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
VINORELBINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CICLOSPORINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
INTERFERONUM ALFA-2A - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
LENOGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
GEMCITABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
TOPOTECANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
VINORELBINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ACIDUM ZOLEDRONICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
AZACITIDINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
VINBLASTINI SULFAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU U DZIECI
PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA NERKI
PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (CARMUSTINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (CHLORMETHINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (THALIDOMIDUM) - 100 MG
ARSENICUM TRIOXIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM NONPEGYLATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CYTARABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ETOPOSIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ERLOTINIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
HOSPITALIZACJA ZWIĄZANEJ Z WYKONANIEM PROGRAMU U DZIECI
MITOTANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
PACLITAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
RASBURICASUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
HYDROXYCARBAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
CLOFARABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ACIDUM ZOLEDRONICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 53
Z87 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 87
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
Z10 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 10
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 3. STOPNIA
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ADJUWANTOWYM RAKA PIERSI
GEFITYNIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
OXALIPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
VINCRISTINI SULFAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
PEGFILGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PEGASPARAGASUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 J.M.
GEMCITABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
METHOTREXATUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-EGO TYPU
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
Z23 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 23
Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 1
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 110
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (DAUNORUBICINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (CHLORMETHINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (MELPHALANUM) inj.- 100 MG
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 4. STOPNIA
PORADA AMBULATORYJNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (MITOXANTRONUM) - 100 MG
SORAFENIBUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
PLERIXAFORUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
RASBURICASUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
FULVESTRANTUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ACIDUM LEVOFOLINICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PEGASPARAGASUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 J.M.
TAMOXIFENUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
TOPOTECANUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CISPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
PEMETREKSEDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CAPECITABINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
HOSPITALIZACJA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU
FLUDARABINI PHOSPHAS - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
MESNUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DACARBAZINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CYTARABINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
LANREOTIDUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ISOTRETINOINUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
Z22 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 22
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
Z79 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 79
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
Z89 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 89
Z81 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 81
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 1. STOPNIA
OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII
LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 2. STOPNIA
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (LOMUSTINUM) 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (LOMUSTINUM) 100 MG
CYCLOPHOSPHAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
EPOETINUM BETA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
VINBLASTINI SULFAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CALCII FOLINAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
TEMOZOLOMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
THIOTEPA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
DOCETAXELUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
BICALUTAMIDUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
DARBEPOETINUM ALFA - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 0.001 MG
CHLORAMBUCILUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
FULVESTRANTUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
ACIDUM LEVOFOLINICUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CARBOPLATINUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
FLUDARABINI PHOSPHAS - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
LENOGRASTIMUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000000 J.M.
TOPOTECANUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1 MG
CALCII FOLINAS - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
ASPARAGINASUM - P - POZAJELITOWO (PARENTERAL) - 1000 J.M.
TOPOTECANUM - O - DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) - 1 MG
MONITOROWANIE SKUTKÓW LECZENIA U CHOREGO PO PRZESZCZEPIE SZPIKU LUB WĄTROBY LUB SERCA I/LUB PŁUCA LUB TRZUSTKI (OBEJMUJE KOSZTY MONITOROWANIA POZIOMU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH ORAZ POZOSTAŁE NIEZBĘDNE BADANIA)
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 48
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (DACTINOMYCINUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (TENIPOSIDUM) - 100 MG
PROCEDURA PODANIA LEKU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ CZYNNĄ (THALIDOMIDUM) - 100 MG

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 110
Z104 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 104
Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88
Z87 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 87
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 53
Z82 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 82
Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 1
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
Z61 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 61
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 57
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
Z44 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 44
Z105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 58
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z56 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 56
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
Z108 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 108
Z89 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 89
Z107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
Z84 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 84
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
Z83 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 83
Z81 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 81
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
Z13 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 13
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 101
Z39 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 39
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
Z76 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 76
Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 58
Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90

PORADNIA UROLOGICZNA
W19 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 9-TEGO TYPU
Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 103
W22 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 2-GO TYPU
W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU
W24 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 4-GO TYPU
W23 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 3-GO TYPU
Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 31
Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 107
Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 27
W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-TEGO TYPU
Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 25
W20 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 10-GO TYPU
W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-EGO TYPU
Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 53
WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE)
W25 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 5-GO TYPU
W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU
Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 102
W31 PORADA UDZIELANA W MIEJSCU POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY
W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU
Z72 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 72
POSIEW Z ANTYBIOGRAMEM W KIERUNKU MYCOBACTERIUM
W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU
W21 ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWE 1-GO TYPU
W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE
W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU
W16 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 6-TEGO TYPU
Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA100
Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 111
Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 110
Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE - GRUPA 105