SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 30 000 euro

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługa opracowania szaty graficznej Szpitalnego Portalu...

Nazwa postępowania: Usługa opracowania szaty graficznej Szpitalnego Portalu Informacyjnego w ramach projektu: „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w R
Numer postępowania: EIS-6-NS/166-2014
Termin składania ofert: 19.05.2014, godz. 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Przedłużenie terminu składania ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawy wody mineralnej (zamówienie nr EZ-352-NS/58-2014)

Nazwa postępowania: Dostawy wody mineralnej (zamówienie nr EZ-352-NS/58-2014)
Numer postępowania: EZ-352-NS/58-2014
Termin składania ofert: 27.03.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy
Formularz oferty
Formularz cenowy
Zawiadomienie o wyborze oferty

Usługi telefonii komórkowej (zamówienie nr EIS-2-NS/73-2014)

Nazwa postępowania: Usługi telefonii komórkowej (zamówienie nr EIS-2-NS/73-2014)
Numer postępowania: EIS-2-NS/73-2014
Termin składania ofert: 26.03.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-03-25
Wzór umowy
Formularz oferty
Formularz cenowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku...

Nazwa postępowania: Dostawa oprogramowania antywirusowego
Numer postępowania: EIS-10/2013-NS/14-2014
Termin składania ofert: 12.02.2014, godz. 00:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór formularza oferty
Wzór załącznika nr 1 do oferty
Wzór załącznika nr 1A do oferty
Wzór umowy
Zawiadomienia o wyborze oferty
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 15