SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

deklaracje POZ

Deklaracja wyboru lekarza POZ.bin | 94,5 KB

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ.bin | 94,5 KB

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejINFORMACJA

 

 

W związku z otwarciem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w strukturach Poradni Specjalistycznych zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji. Druki deklaracji można pobrać oraz złożyć w następujących punktach:

 

1. Rejestracja Poradni Specjalistycznych Pawilon 2

2. Informacja SOR Pawilon 3

3. Rejestracja Poradni Onkologicznej Pawilon 6

4. Izba Przyjęć Pawilon 6

5. Rejestracja Poradni Okulistycznej Pawilon 5 P11

 

Deklaracje są do pobrania z głównej strony internetowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku pod odnośnikiem „Deklaracje do POZ”.


 

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ
Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ

LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

  1. dr n. med. Eryk Kwapuliński – specjalista chorób wewnętrznych (internista)

  2.  

 

 

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ
Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ

PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

  1. Magdalena Krupecka

  2. Agnieszka Żydek