SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości ( rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy )

03.08.2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46,44 – 200 Rybnik

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż ruchomości

( rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy )

TAG / 391 /2017

Przystepujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
na ul. Energetyków 46
lub na konto:
BGŻ BNP Paribas S.A.
11 1600 1055 1833 4024 4000 0002
zgodnie z zapisami i terminem określonym w Informacjach dla oferentów.

Nabycie materiałów ofertowych od dnia 03.08.2017r. na stronie internetowej Szpitala.


Powrót