SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wolnych powierzchni Budynków SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na czas oznaczony 10 lat z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej oraz bezpłatnego dostępu do Internetu (TAG/265/P/6

08.01.2020


Powrót