utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Komunikat Dyrekcji WSS nr 3 w Rybniku

Komunikat

W związku z zakończeniem procedury mediacji w ramach sporu zbiorowego wszczętego 4 maja 2018r. prowadzonego przez porozumienie czterech związków poprzez podpisanie protokołu rozbieżności, Pracodawca informuję iż nie widzi możliwości zrealizowania postulatów podwyżek wynagrodzeń dla całej Załogi Szpitala w wysokości 1200 zł brutto (wraz z ich coroczną waloryzacją o % podwyżek stawki płacy minimalnej). Ta podwyżka w skali roku wygenerowałaby dodatkowe ok. 27 milionów złotych kosztów dla Szpitala (przy rocznym kontrakcie Szpitala na poziomie 150 milionów złotych). Na te chwilę brak jest źródeł finansowania takiej podwyżki a także zwiększenia kontraktu NFZ w takiej wysokości.

Przyznanie takiej podwyżki skutkowałoby w krótkim okresie czasu doprowadzenie do załamania się finansów Szpitala, a w konsekwencji do likwidowania miejsc pracy.

Zaproponowana przez Pracodawcę podwyżka (obok ustawowych wzrostów wynikających ze zmiany ustawy o działalności leczniczej, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych, podwyżek przewidzianych dla ratowników medycznych) w wysokości 100 zł dla lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, 200 zł dla pozostałego personelu medycznego oraz 150 zł dla pozostałych pracowników, która opiewała na realne możliwości Pracodawcy nie została przyjęta przez Stronę Społeczną.

W związku z powyższym po Stronie Społecznej pozostają dalsze kroki dotyczące zarówno sporu zbiorowego jak i w dalszej perspektywie funkcjonowania Szpitala

Dyrekcja SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.


 

Zabiegi endoskopowe z użyciem lasera diodowego.

W Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wykonano po raz pierwszy zabiegi endoskopowe z powodu rozrostu gruczołu krokowego z użyciem lasera diodowego. Zabiegi z użyciem energii laserowej są nowocześniejszą formą leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu stercza w stosunku do klasycznej endoskopowej elektroresekcji. Przewaga tego rodzaju zabiegu polega w głównej mierze na niemal całkowitym wyeliminowaniu krwawienia śródoperacyjnego co skraca przebieg zabiegu i zmniejsza znacząco ryzyko okołooperacyjne u chorego oraz umożliwia jego wykonanie nawet u bardziej obciążonych chorobami towarzyszącymi chorych. Operowani pacjenci w dobrym stanie w krótkim czasie po zabiegu zostali wypisani do domu.

 

„ZŁOTA NAGRODA” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku.

Inicjatywa „ANGELS” pod patronatem Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO)  przyznała „Złotą Nagrodę” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku. Wyróżnienie jest uhonorowaniem dobrej opieki nad pacjentem z udarem mózgu, potwierdzając wysoką jakość procedur w rybnickim szpitalu. Aby uzyskać nagrodę należało spełnić kryteria obejmujące między innymi stosowanie nowoczesnej metody leczenia trombolitycznego u  chorych w ostrej fazie udaru mózgu oraz krótki czas wdrożenia procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym WSS Nr 3 w Rybniku jest pierwszym na Śląsku oraz jednym z 12 oddziałów w Polsce uhonorowanych Nagrodą Angels.


 

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SOR

W związku z rozpoczęciem długo oczekiwanej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, informujemy Państwa, iż na przestrzeni 2018r. na różnych odcinkach SOR będą trwały prace remontowo - budowlane, co może wiązać się z drobnymi uciążliwościami dla Pacjentów, związanymi z przemieszczaniem wewnątrz Oddziału oraz hałasem.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do informacji i oznakowań na SOR.

Zaś za te utrudnienia z góry przepraszamy, mając jednak nadzieję, iż po zakończeniu wszystkich prac, efekt końcowy będzie satysfakcjonujący dla wszystkich korzystających z Oddziału.

Dyrekcja Szpitala

 


Podmioty prawne i osoby fizyczne, które chcą wesprzeć Szpital mogą wpłacać darowizny na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
Wyrażamy głęboką wdzięczność za każdą pomocZakup aparatu RTG z ramieniem C.

Dla zapewnienie  wysokich standardów leczenia Pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi oraz innymi schorzeniami wymagającymi uzyskania podczas zabiegu wysokiej jakości obrazowania zakupiono nowoczesny  aparat RTG z ramieniem C. Aparat jest w pełni zautomatyzowany.
Wartość zadania opiewała na kwotę 846 417,63 zł z czego dotacja  w ramach "Programu polityki zdrowotnej p. n Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego POLKARD na lata 2017-20120" wyniosła 714 884,00 zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania "Wyposażenia/ doposażenie w mobilny aparat RTG z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017"- w wysokości 117 736,00 zł. Dostawcą urządzenia wyłonionym w trybie przetargu był Siemens Healthcare Sp. z o.o.

RTG ramię C

 

Remont Centralnego Bloku Operacyjnego.

Zakończono drugi etap remontu Centralnego Bloku Operacyjnego, w skład którego wchodzi siedem sal operacyjnych.
Zadanie dotyczyło "Robót ogólnobudowlanych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, seg. C, poziom P3 - Blok Operacyjny ". Zadanie opiewało na wartość 116 850,00 zł i zostało wykonane przez FirmaP.H.U. "COMPLEX" LECH WIETRZYK z siedzibą w  44-240 Żory, ul. Owocowa 1. Do dyspozycji Pacjentów przekazano 4 wyremontowane sale operacyjnych w atrakcyjnej kolorystyce ścian.

sala operacyjna 1
magazyn
sala operacyjna 2
 


Europejski Tydzień Urologii Oddziału Urologii w Rybniku

          Podczas Europejskiego Tygodnia Urologii, który odbywał się w tym roku w ostatnich dniach września, do licznych ośrodków urologicznych w Europie i w Polsce biorących w nim udział dołączył z rozmachem także Rybnik. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Urologii Śląskiej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku kierowany przez Dyrektor Bożenę Mocha-Dziechciarz. Patronat Honorowy nad Europejskim Tygodniem Urologii w Rybniku objął Prezydent Miasta Rybnika. Pomysł na realizację tego typu imprezy zrodził się z rosnącej potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych oraz profilaktycznych wśród mieszkańców tego blisko 140-tysięcznego miasta oraz powszechnym w Polsce problemem kolejek do specjalistów w publicznej ochronie zdrowia.

Rozpropagowanie wydarzenia wśród mieszkańców rozpoczęło się poprzez szeroko zakrojoną akcję informacyjną w mediach lokalnych. Swoistym prologiem była impreza „Celuj w zdrowie”, która odbyła się 23 września w centrum Rybnika, a polegała na promocji zdrowego stylu życia i zaproszeniu do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Urologii. Z inicjatywy zespołu Oddziału Urologii oraz Dyrekcji WSS nr 3 w Rybniku przez cały tydzień trwającej akcji pacjenci mogli zasięgnąć bezpłatnej konsultacji urologicznej oraz bezpłatnie wykonać badanie poziomu PSA w szpitalnej Poradni Urologicznej.

W związku z powszechnym brakiem rzetelnej wiedzy na temat schorzeń urologicznych wśród społeczeństwa zorganizowano w dniu 28 września w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku sesję wykładową, którą poprowadził Ordynator Oddziału Urologii dr n. med. Andrzej Potyka. Głównymi prelegentami byli lekarze pracujący na co dzień w Oddziale Urologii w Rybniku oraz zaproszeni goście. Sesję uświetnił swoim udziałem prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz Kierownik Kliniki Urologii ŚUM w Zabrzu. Główne tematy jakie zostały poruszone to kamica układu moczowego omówiona przez dr n. med. Grzegorza Prokopowicza, nietrzymanie moczu przedstawione przez dr Krzysztofa Jopa, krwiomocz o którym mówiła dr Krystyna Młynarek oraz szeroko rozumiana tematyka chorób prostaty zaprezentowana przez dr Stanisława Wąsika.

Zwyczajem jest, że Europejski Tydzień Urologii składa się poza czysto merytorycznymi inicjatywami również z towarzyszących mu imprez kulturalno-sportowych. Stąd na zakończenie wydarzenia 30 września na Strzelnicy Sportowej MKS LOK w Rybniku odbył się piknik strzelecki dla mieszkańców Rybnika i regionu pod nazwą Uro-Gun.

Wysoka frekwencja oraz ogromne zainteresowanie Europejskim Tygodniem Urologii w Rybniku świadczą o dużym zapotrzebowaniu społecznym na tego rodzaju imprezy. Stąd organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu tego typu akcji w regionie.


Nowa pracownia i karetki.

19 października br. w Szpitalu miały miejsca dwa bardzo miłe zdarzenia: oficjalne otwarcie Pracowni Angiograficznej oraz odebranie dwóch nowych karetek.

Pracownia angiograficzna posiada teraz najnowocześniejszą aparaturę, która oprócz zastosowania kardiologicznego może służyć przy zabiegach chirurgii naczyniowej.

Inwestycja został sfinansowana z większościowym udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dzięki zaś wsparciu darczyńców: Gminy Rydułtowy oraz Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz dotacji Podmiotu Tworzącego nasz Szpital miał możliwość zakupu dwóch nowych karetek dla przewozu pacjentów Szpitala.

Naszym Darczyńcom w tym miejscu w imieniu swoim i naszych Pacjentów jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Doposażenie Centrum Diagnostyki

Szpital dokonał doposażenia Centrum Diagnostyki w sprzęt do endoskopii- 2 sztuk gastroskopów  typ GIF-Q165 i 2 sztuk kolonoskopów typu CF-Q165L.

Oba aparaty współpracują z naszą wieżą endoskopową, przekazując rzut obrazu. Dodatkowo zakupiona została myjka endoskopowa ETD-4 Basic wraz z zmiękczaczem wody i drukarką.
Endoskopy firmy Olympus pracują na rzecz Pacjentów z problemami gastrycznymi, celem ich diagnozowania i leczenia.
 
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl