utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Zyczenia2019-1

Informacje WSS nr 3 w Rybniku



 

Podziękowanie dla Personelu


Dyrekcja SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku składa gorące podziękowanie za włożony trud i pełne zaangażowanie w codzienną rzetelną pracę, która została doceniona, zauważona co wpływa na jakość i bezpieczeństwo pacjenta. Na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz w publikacji dziennika "Rzeczpospolita", w specjalnym dodatku do wydania z dnia 17 grudnia 2019, ukazał się ranking "Złota setka" (obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych, w tym również szpitale prywatne), gdzie nasz Szpital zajął 68 miejsce w pierwszej setce najlepszych polskich szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych.

Pod uwagę brane były zagadnienia dotyczące m.in. infrastruktury szpitalnej, jakości opieki, inwestycji, komfortu pobytu pacjenta, uzyskane certyfikaty. Oceniane są nie tylko finanse Szpitala, ale przede wszystkim to, co wpływa na zadowolenie pacjentów, czyli skuteczność leczenia, jakość obsługi i komfort pobytu pacjenta.
 



Nowa karetka

WSS Nr 3 w Rybniku jest w posiadaniu nowej karetki typu T. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Rybnickiego oraz Gminy Czerwionka Leszczyny w formie dotacji celowej możemy dedykować lepszą jakość naszych usług dla naszych Pacjentów. Karetka wykorzystywana będzie przede wszystkim do transportu Pacjentów WSS Nr 3 w Rybniku w zakresie procedur dializoterapii a także po hospitalizacji w oddziałach szpitalnych. Bardzo cieszy ten dar dobrego serca, za co Darczyńcom serdecznie dziękuję.

Bożena Mocha Dziechciarz




 



PAXMAN

Jastrzębska Fundacja Ochrony Zdrowia z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w dniu 14.11.2019 r. przekazała- w ramach umowy użyczenia -na rzecz naszego szpitala wspaniałe urządzenie PAXMAN, służące do zapobiegania wypadaniu włosów Pacjentów onkologicznych, którym podawany jest cytostatyk. Urządzenie pracować będzie na oddziale onkologii prowadzonym przez Pana dr Grzegorza Słomiana. Wartość urządzenia opiewa na kwotę 129 600 zł i składa się z dwóch stanowisk do schładzania skóry głowy. Zapraszamy Pacjentów już dziś do skorzystania z naszej oferty.

Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Prezesa Fundacji Edwarda Herbana a także Członka Rady Nadzorczej Fundacji Pana Krzysztofa Buturla.



 


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UROLOGII

Tegoroczny Europejski Tydzień Urologii nie mógł odbyć się bez tradycyjnego już udziału rybnickiej urologii. Zespół Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku pod kierunkiem Ordynatora dr n.med. Andrzeja Potyki oraz przy wsparciu Dyrekcji Szpitala zorganizował szereg atrakcji dla mieszkańców Rybnika i regionu.

W trakcie tygodnia pacjenci mogli nieodpłatnie wykonać oznaczenie poziomu PSA w surowicy w szpitalnym laboratorium, a następnie uzyskać porady lekarskiej wykonanej przez lekarzy urologów zatrudnionych w Oddziale. Pewną nowością była także możliwość uzyskania porady fizjoterapeutycznej udzielanej przez specjalistów rehabilitacji dolnych dróg moczowych z ośrodka Urosilesia. Łącznie z badań i porad skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców Rybnika i okolic.

Ciekawą atrakcją oraz nowością tegorocznego Tygodnia Urologii był dzień otwarty Oddziału połączony z wystawą zatytułowaną “Urologia wczoraj i dziś”. Zwiedzający mieli okazję podziwiać zabytkowe już sprzęty medyczne, między innymi strzykawki i igły wielorazowego użytku, sprzęt do znieczuleń, zabytkowe cystoskopy i resektoskopy. Eksponaty na wystawę pozyskano ze zbiorów Kliniki Urologii w Zabrzu oraz Szpitala w Rydułtowach, a także ze zbiorów własnych Ordynatora Oddziału w Rybniku. Wystawie merytorycznie patronował prof. dr hab.n. med. Andrzej Paradysz, a uświetnił ją wykład na temat historii rybnickiego szpitalnictwa wygłoszony przez internistę dr Piotra Czanka. Na zakończenie uczestnicy wystawy mogli zwiedzić współczesną salę endoskopii urologicznej na Oddziale oraz obejrzeć sprzęt używany aktualnie do nowoczesnych zabiegów endourologicznych.

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Urologii w Rybniku był piknik strzelecki, odbywający się na strzelnicy sportowej MKS LOK Rybnik pod hasłem “Urogun – celuj w zdrowie, traf do urologa”. Poza możliwością oddania strzałów z pistoletu, karabinu i strzelby do tarcz pod opieką profesjonalnych instruktorów, była możliwość biesiady przy grochówce z żołnierskiej kuchni polowej, a każdy z najmłodszych uczestników pikniku, który mógł postrzelać z wiatrówki otrzymał okolicznościowy medal i dyplom.

Dzięki dobremu połączeniu walorów naukowych, profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjnych wydaje się, że Europejski Tydzień Urologii w Rybniku po raz kolejny można uznać za udany i mamy nadzieję przyczynił się do propagowania naszej dziedziny medycyny w regionie.



 



PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA PRACOWNIĘ.
30 września b. r.  Panowie
Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła oraz Robert Osóbka, Prezes Zarządu Fundacji PGE Energia Ciepła przekazali na ręce Dyrektor Szpitala symboliczny czek w wysokości 150 000 zł na rzecz utworzenia Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii naszego Szpitala.



 



EUROPEJSKI TYDZIEŃ UROLOGII 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Urologii organizowanego przez Oddział Urologii WSS nr 3 w Rybniku 

W tym roku w programie:

16-20.09.2019 Bezpłatne konsultacje urologiczne dotyczące PSA oraz nietrzymania moczu. Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna tel 32-429-1550  w godzinach 8.00-13.00

19.09.2019 godz 15.00 Dzień otwarty Oddziału Urologii. Wystawa eksponatów " Urologia - wczoraj i dziś"  Wystawa fotografii dokumentujących historię Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

21.09.2019r URO-GUN Piknik strzelecki dla uczestników dni otwartych oddziału urologicznego





 

Rozbudowa SOR
W dniu 19.07 b. r . oddano dwa z trzech etapów rozbudowy SOR w naszym Szpitalu. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość zadania wynosiła 4,3 mln zł, w tym pozyskane środki unijne w kwocie 3,4 mln zł. Województwo Śląskie udzieliło dotacji na wkład własny do projektu w kwocie 339 tys. zł. Dodatkowo Szpital pozyskał dotację w wysokości około 0,5 mln na doposażenie SOR w sprzęt i aparaturę medyczna dedykowaną dzieciom. W fazie finałowej pozostaje ostatni trzeci etap, który zakończy się we wrześniu b. r. W wyniku modernizacji SOR powstała pracownia tomografu komputerowego i stanowisko resuscytacyjne oraz dwa stanowiska wstępnej intensywnej terapii. W ramach projektu zakupiono też nowoczesny sprzęt medyczny mi.in.: tomograf komputerowy, aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym, wózek reanimacyjny z defibrylatorem, respiratory stacjonarne, łóżko do intensywnej terapii wraz z materacem przeciwodleżynowym, pompy infuzyjne i zestawy do intubacji i wentylacji.





 

Modernizacja Oddzialu Pediatrycznego.
Miło jest nam Państwa poinformować iż w dniu 19.07 b.r. Szpital oficjalnie przekazał zmodernizowany Oddział Pediatryczny. Wartość zadania wyniosła 552 tys. zł. Województwo Śląskie udzieliło dotacji do projektu w kwocie 454,5 tys. zł. W efekcie modernizacji poprawią się warunki sanitarno-higieniczne udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie standardu pomieszczeń wykorzystywanych w procesie leczenia dzieci w oddziale. W remont oddziału zaangażowali się sponsorzy zewnętrzni, wolontariusze i Fundacja na Rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli Wspaniali”, przekazując pod ten cel darowizny rzeczowe na wartość około 260 tys. zł. Bardzo cieszymy się z faktu iż dzieci z Powiatu Rybnickiego mogą być hospitalizowane w warunkach na poziomie XXI w. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe w imieniu naszych najmłodszych Pacjentów. To była dobra inwestycja w zdrowie najmłodszych.


 

Projekt TOPSOR

W obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza kierownictwo 13 szpitali z naszego regionu, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe, podpisało umowy o partnerstwie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Umowy, zawarte w ramach realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, mają na celu usprawnienie pracy SOR-ów w całym kraju. Projekt zakłada wprowadzenie jednolitych dla całego kraju zasad triażu, czyli segregacji pacjentów według stopnia pilności udzielenia pomocy medycznej. Ma to usprawnić pracę SOR-ów i zwiększyć efektywność udzielania świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. – Pacjent jak przyjdzie, od razu otrzyma numerek i personel szpitalnego oddziału ratunkowego dokona segregacji i wprowadzenia pacjenta do systemu, ustali stan pacjenta i przydzieli kolor, do jakiego pacjent przynależy, od którego będzie zależał czas pobytu pacjenta i czas zrobienia diagnostyki . Oprócz zapewnienia łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania na SOR, system ma też generować dane umożliwiające ewaluację czasu udzielanych świadczeń.

 



SZKOŁA RODZENIA
Szkoła Rodzenia przy WSS Nr 3 w Rybniku zorganizowała 8 czerwca  „Dzień Matki i Dziecka”. Z inicjatywy mam , zorganizowaliśmy spotkanie mam po porodzie ze swymi pociechami, jak i ciężarnych chcących rodzić w naszym szpitalu. Postaraliśmy się aby spotkanie było ciekawe i przebiegało w miłej atmosferze i na tę okazję zaprosiliśmy specjalistów, min. trenera personalnego, poprowadziliśmy zajęcia "aktywna mama" a także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.



 


 

Z przyjemnością informujemy, że Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wyróżnił Pielęgniarki i Położne Naszego Szpitala Statuetką - „Diamentowy Czepek”.

 

Do grona odznaczonych Pań dołączyły:

- Ewelina Górecka - Pielęgniarka

- Michalina Węgrzyk - Położna

- Grażyna Słomka - Położna

- Anna Litwin - Pielęgniarka

- Zofia Kowalczyk - Pielęgniarka

- Grażyna Sajewicz – Położna


 


 

Statuetka „Diamentowego Czepka" przyznawana jest za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i życzę wszelkiej pomyślności

w dalszej działalności zawodowej oraz w życiu osobistym.

 

 

DYREKTOR

Bożena Mocha-Dziechciarz

 

 

 

 

 





Informacja dla Pacjentów

 

 

SP ZOZ WSS NR 3 w Rybniku w 2019 roku przeznacza do kasacji następującą dokumentację medyczną :

 

- historie choroby lata 1996-1997

- historie choroby lata 1994-1995 ( dotyczy oddziałów dziecięcych)

- historie choroby lata 1994 ( oddział Noworodków i Wcześniaków)

- dokumentacja Pogotowia Ratunkowego za lata 1996-1997

 

 

Osoby, które chcą uzyskać oryginał swojej dokumentacji medycznej proszone są o zgłaszanie się do Działu Organizacji I piętro pokój 80 z dowodem osobistym w celu wypełnienia wniosku o wydanie oryginału historii choroby w terminie do 15.04.2019r.

 

 
 

Mamy niezwykłą przyjemność poinformowania wszystkich korzystających ze świadczeń w Szpitalu, iż pomimo wielu trudności i trosk dnia codziennego, dotykają nas również bardzo przyjemne zdarzenia. Taki zdarzeniem jest zdobycie przez naszych Pracowników oraz sam Szpital nagród w plebiscycie Hipokrates 2018.

I tak:

 • pierwsze miejsce w kategorii Pielęgniarka Roku zajęła Pani Małgorzata Nogły,

 • drugie miejsce w kategorii Chirurg Roku zajął Pan Jarosław Słota

 • trzecie miejsce w kategorii Szpital Roku zajął SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Przyjemność jest tym większa, iż o tym honorze zadecydowali Pacjenci Szpitala.

Naszym Pracownikom serdecznie gratulujemy!

Nagroda ta jest dla wszystkich Pracowników i Współpracujących ze Szpitalem osób tym większym dopingiem dla dalszego ulepszania jakości usług jakich udzielamy dla Was - naszych Pacjentów.

Dziękujemy!



 


ZAKUP SYSTEMU MONITOROWANIA EMG
Zakup systemu monitorowania EMG wraz z wyposażeniem dla Centrum Diagnostyki, w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”.
Dostawca: COMED s.c., ul. 1 Maja 20/1, 75-800 Koszalin, koszt brutto: 75 600,00 zł. Finansowanie: środki województwa śląskiego: 74 730,00 zł, środki Szpitala: 870,00 zł.


 



Zakup systemu nadzoru położniczego w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”. W skład systemu nadzoru położniczego wchodzą m.in.: kardiotokografy (4 szt.) do monitorowania ciąży bliźniaczej, pojedynczej i parametrów życiowych matki, centrala monitorująca (1 zestaw), drukarka (1 szt.).
Dostawca: Witold Tomczak ITAM - SYSTEM, ul. Franklina Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, koszt brutto: 222 804,00 zł. Finansowanie w 100% ze środków budżetu Państwa (Wojewoda Śląski).



 

Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wzbogacił się w nowy laser holmowy Quanta System Cyber Ho 60 W. Jest to urządzenie najnowszej generacji dzięki, któremu będziemy mogli szybciej, skuteczniej i bezpieczniej leczyć Pacjentów Oddziału. Urządzenie tego typu służy przede wszystkim do skutecznego i szybkiego kruszenia kamieni zlokalizowanych w dowolnym odcinku układu moczowego. Jako, że kamica układu moczowego jest jednym ze schorzeń, z którym nasi Pacjenci borykają się najczęściej, urządzenie to jest już wykorzystywane do co najmniej kilku zabiegów dziennie. Dodatkowo dzięki wysokiej mocy posiada ono również inne zastosowania między innymi podczas endoskopowej enukleacji gruczołu krokowego, usuwaniu guzów pęcherza moczowego, moczowodów czy też miedniczki nerkowej. Na zdjęciach prezentujemy samo urządzenie oraz obraz z jego pracy podczas kruszenia kamienia w pęcherzu moczowym.



 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
wśród 100 najlepszych Szpitali w Polsce

Szanowni Państwo, Pacjenci i Pracownicy!
Miło nam poinformować, iż Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku znalazł się w pierwszej setce najlepszych Szpitali w Polsce.
Należy podkreślić, że jest to reprezentacja szpitali spośród ok. 800 placówek medycznych w kraju, która odważyła się porównać i ocenić przez ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, zdobył 15 miejsce
w ogólnopolskiej klasyfikacji najlepszych Szpitali w kategorii: Sieć Szpitali Poziom II. Oprócz tego 5 miejsce w kategorii najlepszych szpitali w województwie śląskim.
W klasyfikacji szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych Szpital zajął 50 miejsce w Polsce. Tym samym Szpital potwierdził wysoką pozycję wśród najlepszych szpitali w kraju. Cieszymy się z tych ocen, gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Szpitala.
                                                                                                        Dyrekcja
 



Zakup systemu monitorowania pacjenta w ramach umowy dotacji nr 1486/ZD/2018 z dnia 02.05.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego”. W skład systemu monitorowania pacjenta wchodzą m.in.: monitory intensywnej terapii (11 szt.), moduły transportowe (12 szt.), centrala monitorująca (1 zestaw), moduły do pomiaru kapnografii, temperatury i PICCO (3 szt.).
Dostawca: Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, koszt brutto: 738 073,08 zł, środki województwa śląskiego 729 500,00 zł.







 



Zakończono inwestycję w zakresie "Modernizacja pomieszczenia umożliwiającego mycie i dezynfekcję środków transportu", stanowiące realizację Programu Dostosowawczego do wymogów Unii Europejskiej. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 96 900,00 zł. Szpital uzyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 84 000,00 zł, w pozostałym zakresie sfinansował z źródeł własnych.




 




W dniu 30.11.2018 r. Kapituła Czarnego Diamentu przyznała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu tę wyjątkową nagrodę.
W uznaniu dla naszej placówki  za zasługi dla śląska w zakresie zmian organizacyjnych, operacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych.
Nagrodę odbierał Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa Wojciech Kreis.


 


 
Podziękowanie

 

    Dyrekcja WSS Nr 3 w Rybniku składa serdeczne podziękowania dla Fundacji mAli wspaniali

za pomoc w organizacji zbiórki z której zakupiono pomoce szkolne i komputer na oddział pediatrii.

Darowizny rzeczowe umilą pobyt a także ułatwią pracę personelowi tegoż oddziału.

 

Poniżej otrzymane sprzęty:
 • narzuta – 2 szt

 • drukarka laserowa Brother

 • art. biurowe

 • termometr bezdotykowy – 3 szt

 • zestaw komputerowy

 • waga SECA niemowlęca

 • koce 130x170 6 sztuk

 • kocyki niemowlęce 3 sztuki

 • termometry pod pachę 5 sztuk

 • pulmogain

 • pulsoksymetr klipsowy dla dzieci

 • waga kolumnowa SECA 799/220 klasa III ze wzrostomierzem legalizowana
   


 


Komunikat

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 września 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Ministra Zdrowia p. prof. Łukasza Szumowskiego oraz Wojewody Śląskiego p. Jarosława Wieczorka podpisano umowę na dofinansowanie SOR naszego Szpitala na kwotę 443 900zł. przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl